Orator Tanya Luskmeier

Bister kommisær

Description:

Forhørs- og indsatsleder for Thomas Lumbargo.

Bio:

Orator Tanya Luskmeier

Sektor Seraph KristofferThyregod KristofferThyregod