Søster Lisbeth van Tossingens hjem for udsatte børn

Dybt nede i Subsektor 17c(-1~1) ligger der et børnehjem.

Nede i mørket mellem stadetårnene hvor dagslyset kun sjældent finder vej og der altid lugter af syrnet jern og rådden tang ligger der et lille håb i mørket. Søster Lisbeth van Tossingen sagde under et besøg på Ariva IV at

“Det er en synd og en sorg at forlade Arivas [Ariva IV, red] forarmede børn udenfor Kejserens lys og kyndige vejledning.”

Det må derfor være Kejserens vilje at der skabes steder hvor de vildfarne små kan finde tilbage på Kejserens Vej.

Opgaven med at skabe disse steder vartages af det velsignede Hus Tossingen, Hans Majestæts Hellige Kirke og er under intet mindre end Den Hellige Roses benediktion.

Søster Lisbeth van Tossingens hjem for udsatte børn

Sektor Seraph KristofferThyregod KristofferThyregod